X Premi Memorial Agustí Vehí-Vila de Tiana

L’Associació en Negre, l’Ajuntament de Tiana i l’editorial Alrevés, a través de la col·lecció Crims.cat, convoquen el X Premi Memorial Agustí Vehí-Vila de Tiana de novel·la negra que es regeix per les bases següents:

1-Hi podran optar novel·les originals escrites en llengua catalana que s’adscriguin al gènere negre.

2-L’extensió de les novel·les serà d’un mínim de 110 pàgines i un màxim de 280, escrites a doble espai, amb font Times New Roman 12.

3-La presentació dels originals es tancarà a les 12 del migdia del  2 de desembre de 2022.

4-Les obres es presentaran exclusivament per correu electrònic a l’adreça de correu associacioennegre@gmail.com. S’enviaran dos fitxers, un amb l’obra, sense signar, i un altre amb la plica corresponent on hi ha d’haver nom complet, mail, telèfon, adreça i DNI del participant. NOMÉS S’ADMETRAN OBRES PRESENTADES EN WORD.

5-Un cop presentades a concurs les obres no podran ser retirades ni modificades.

6-La novel·la guanyadora obtindrà un total de 2.000 euros, dels quals 1.000 corresponen a l’avançament de drets d’autor que es faran efectius en el moment de la publicació de la novel·la a càrrec de l’editorial Alrevés a la col·lecció Crims.cat (aproximadament el setembre de 2023). Els altres 1.000 seran aportats per l’Ajuntament de Tiana i s’atorgaran en el moment de la concessió del premi (el gener de 2023)

7-Els membres del jurat seran comunicats oportunament, abans de la data màxima d’entrega d’originals.

8-El premi es lliurarà en el decurs del festival Tiana Negra 2023.

IX PREMI MEMORIAL AGUSTÍ VEHÍ-VILA DE TIANA

IX PREMI MEMORIAL AGUSTÍ VEHÍ, VILA DE TIANA

L’Associació en Negre, l’Ajuntament de Tiana i l’editorial Alrevés, a través de la col·lecció Crims.cat, convoquen el IX Premi Memorial Agustí Vehí-Vila de Tiana de novel·la negra que es regeix per les bases següents:

1-Hi podran optar novel·les originals escrites en llengua catalana que s’adscriguin al gènere negre.

2-L’extensió de les novel·les serà d’un mínim de 110 pàgines i un màxim de 280, escrites a doble espai, amb font Times New Roman 12.

3-La presentació dels originals es tancarà a les 12 del migdia del  3 de desembre de 2021.

4-Les obres es presentaran exclusivament per correu electrònic a l’adreça de correu associacioennegre@gmail.com. S’enviaran dos fitxers, un amb l’obra, sense signar, i un altre amb la plica corresponent on hi ha d’haver nom complet, mail, telèfon, adreça i DNI del participant. NOMÉS S’ADMETRAN OBRES PRESENTADES EN WORD.

5-Un cop presentades a concurs les obres no podran ser retirades ni modificades.

6-La novel·la guanyadora obtindrà un total de 2.000 euros, dels quals 1.000 corresponen a l’avançament de drets d’autor que es faran efectius en el moment de la publicació de la novel·la per part de l’editorial Alrevés a la col·lecció Crims.cat (aproximadament el setembre de 2022) i els altres 1.000 són aportats per l’Ajuntament de Tiana i s’atorguen en el moment de concessió del premi (el gener de 2022)

7-Els membres del jurat seran comunicats oportunament, abans de la data màxima d’entrega d’originals.

8-El premi es lliurarà en el decurs del festival Tiana Negra 2022.

VIII PREMI MEMORIAL AGUSTÍ VEHÍ, VILA DE TIANA

VIII PREMI MEMORIAL AGUSTÍ VEHÍ, VILA DE TIANA

L’Associació en Negre, l’Ajuntament de Tiana i l’editorial Alrevés, a través de la col·lecció Crims.cat, convoquen el VIII Premi Memorial Agustí Vehí, Vila de Tiana de novel·la negra que es regeix per les següents bases:

1-Hi podran optar novel·les originals escrites en llengua catalana que s’adscriguin al gènere negre.

2-L’extensió de les novel·les serà d’un mínim de 110 pàgines i un màxim de 280, escrites a doble espai, amb font Times New Roman 12.

3-La presentació dels originals es tancarà a les 12 del migdia del  4 de desembre de 2020.

4-Les obres es presentaran exclusivament per correu electrònic a l’adreça de correu associacioennegre@gmail.com. S’enviaran dos fitxers, un amb l’obra, sense signar, i un altre amb la plica corresponent on hi ha d’haver nom complet, mail, telèfon, adreça i DNI del participant. NOMÉS S’ADMETRAN OBRES PRESENTADES EN WORD.

5-Un cop presentades a concurs les obres no podran ser retirades ni modificades.

6-La novel·la guanyadora obtindrà un total de 2.000 euros, dels quals 1.000 corresponen a l’avançament de drets d’autor que es faran efectius en el moment de la publicació de la novel·la per part de l’editorial Alrevés a la col·lecció Crims.cat (aproximadament el setembre de 2021) i els altres 1.000 són aportats per l’Ajuntament de Tiana i s’atorguen en el moment de concessió del premi (el gener de 2021)

7-Els membres del jurat seran comunicats oportunament, abans de la data màxima d’entrega d’originals.

8-El premi es lliurarà en el decurs del festival Tiana Negra 2021.

VII PREMI MEMORIAL AGUSTÍ VEHÍ, VILA DE TIANA

VII PREMI MEMORIAL AGUSTÍ VEHÍ, VILA DE TIANA

L’Associació en Negre, l’Ajuntament de Tiana i l’editorial Alrevés, a través de la col·lecció Crims.cat, convoquen el VII Premi Memorial Agustí Vehí, Vila de Tiana de novel·la negra que es regeix per les següents bases:

1-Hi podran optar novel·les originals escrites en llengua catalana que s’adscriguin al gènere negre.

2-L’extensió de les novel·les serà d’un mínim de 110 pàgines i un màxim de 280, escrites a doble espai, amb font Times New Roman 12.

3-La presentació dels originals es tancarà a les 12 del migdia del  3 de desembre de 2019.

 

4-Les obres es presentaran exclusivament per correu electrònic a l’adreça de correu associacioennegre@gmail.com. S’enviaran dos fitxers, un amb l’obra, sense signar, i un altre amb la plica corresponent on hi ha d’haver nom complet, mail, telèfon, adreça i DNI del participant. NOMÉS S’ADMETRAN OBRES PRESENTADES EN WORD.

5-Un cop presentades a concurs les obres no podran ser retirades ni modificades.

6-La novel·la guanyadora obtindrà un total de 2.000 euros, dels quals 1.000 corresponen a l’avançament de drets d’autor que es faran efectius en el moment de la publicació de la novel·la per part de l’editorial Alrevés a la col·lecció Crims.cat (aproximadament el setembre de 2020) i els altres 1.000 són aportats per l’Ajuntament de Tiana i s’atorguen en el moment de concessió del premi (el gener de 2020)

7-Els membres del jurat seran comunicats oportunament, abans de la data màxima d’entrega d’originals.

8-El premi es lliurarà en el decurs del festival Tiana Negra 2020.

 

 

 

 

VOLS FER-TE SOCI?

Si sou amants de la novel·la negra en català, si en llegiu, n’escriviu, en publicau, en veneu o l’estudiau, volem que formeu part de la nostra associació.

Escriviu-nos a associacioennegre@gmail.com i en parlem!

PREMI MEMORIAL AGUSTI VEHÍ DE NOVEL·LA NEGRA

PREMI LITERARI MEMORIAL AGUSTÍ VEHÍ

Bases.

1-Aquest premi és convocat per l’associació cultural En Negre amb l’objectiu de promoure la creació de la novel·la negra en llengua catalana i per servar la memòria de l’escriptor Agustí Vehí.

2-Hi poden participar tots els autors que ho desitgin amb una sola obra per persona.

3-Les obres han de ser originals, inèdites i mai publicades –ni tan sols fragmentàriament- ni en paper ni en cap indret digital, inclosos els blocs personals, pàgines de facebook o altres xarxes socials.

4-Les obres presentades a concurs hauran de tenir una extensió d’entre 150 i 300 folis, escrits a doble espai, en Times New Roman 12. No s’admetran treballs que no compleixin aquests requisits.

5-Les obres es presentaran per correu electrònic a l’adreça següent associacioennegre@gmail.com amb la indicació: PER AL PREMI AGUSTÍ VEHÍ

6-Es transmetran dos fitxers: d’una banda el text de la novel·la sense cap mena d’identificació personal. El nom del fitxer ha de correspondre al títol de la novel·la. De l’altra, un fitxer que dura per títol PLICA i que inclourà el nom, adreça, adreça electrònica, número de DNI i telèfon de contacte del participant, així com el títol de l’obra participant.

7-El termini de recepció d’obres acaba a les 12.00 hores del dia 1 de novembre de 2013.

8-Els participants es comprometen a no retirar les obres un cop presentades. Les obres no poden estar presentades simultàniament a cap altre concurs pendent de resolució.

9-El veredicte del jurat serà en el decurs del festival Tiana Negra 2014. El guanyador serà informat oportunament del lloc i hora d’entrega del guardó. Hi haurà de ser per recollir-lo o bé personalment o bé a través d’una persona delegada.

10-El jurat d’aquest premi queda format per Àlex Martín Escriba, Jordi Canal, Sebastià Bennasar i Paco Camarasa.

11-El jurat podrà interpretar lliurement els aspectes que no estiguin contemplats en aquestes bases.

12-El guardó tendrà una dotació de 1.500 euros. 1000 s’entenen en concepte d’avançaments dels drets d’autor i seran pagats en el moment de la publicació del llibre. L’obra publicada serà editada per Alrevés en la seva col·lecció Crims.cat, en un període màxim d’un any des del lliurament del guardó. Els altres 500 euros seran aportats per l’Ajuntament de Tiana.

13-Independentment de la guanyadora, el jurat podrà recomanar la publicació, si ho troba convenient, d’alguna altra novel·la presentada a concurs, però la seva recomanació no és vinculant.

14-Les novel·les estaran escrites en llengua catalana, admetent-se qualsevol de les seves varietats dialectals.

L’ASSOCCIACIÓ I ELS SEUS OBJECTIUS

L’associació cultural En Negre neix amb la intenció de ser una gran comunitat d’escriptors, editors, llibreters, aficionats i lectors amb una finalitat comuna i una passió que ens uneix: la literatura de gènere negre, en totes les seves variants, feta en llengua catalana. Per això mateix hem creat aquesta associació amb aquests objectius:

 a) Defensar i promoure la literatura de gènere negre feta en llengua catalana, incloent la novel·la negra, la novel·la policial i el relat breu d’ambdós tipus;

b) Desenvolupar accions de suport a aquest gènere literari;

c) Estimular la investigació de tipus universitari sobre aquesta mena de literatura;

d) Desenvolupar una xarxa estable d’activitats promocionals i de debat al voltant d’aquesta literatura;

e) Defensar la llengua catalana;

f) Realitzar aquestes activitats principalment a Catalunya, però sense renunciar a fer-ne a cap altre indret del Domini Lingüístic de la llengua catalana.